Zuccardi vina, vina sunca i tla, jedinstveni su izraz vinograda sa savršenom kombinacijom klime, tla, nadmorske visine i ljudskog truda. Obitelj Zuccardi zajedno sa svojim djelatnicima stvara vina koja su blistavi simbol regije Mendosa u Argentini još od 1963.godine.

Scroll to Top