Poslovne informacije

  • Naziv tvrtke: Ba-com trgovina d.o.o.
  • Adresa (sjedište) tvrtke: Prisoje 26A , 21232 Dicmo
  • EMAIL tajnistvo@ba-com.hr
  • TEL 021 457 734 
  • Bankovni račun (IBAN) HR3624080021100046513
  • Poslovna banka PARTNER BANKA 
  • OIB 15270184486
  • Matični broj 2584573
  • MBS 060258484
Scroll to Top