Evian

Voda koja svoj jedinstveni okus duguje 15 godina dugom putu koji prevali kroz Francuske Alpe.

Sve počinje s kišom i snijegom, koji polako prolaze i talože se kroz glacijalne stijene, gdje postaju prirodno filtrirana mineralna voda obogaćena elektrolitima i mineralima.

Scroll to Top