TROGIR


BA-COM DISTRIBUCIJSKI CENTAR

TROGIR

Alojzija Stepinca 55, 21220 Trogir 
Telefon: +385 21 88 52 56
Fax: +385 21 88 52 56
E-mail: trogir@ba-com.hr

BA-COM MALOPRODAJNI DISKONT

TROGIR

Alojzija Stepinca 55, 21220 Trogir 
Telefon: +385 21 88 52 56
Fax: +385 21 88 52 56
E-mail: trogir@ba-com.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak - Subota
08,00 - 21,00

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak - petak
08,00 - 17,00
Subota
08,00 - 13,00